Over speurwinkel.nl

Speurwinkel.nl is gespecialiseerd in allerlei artikelen voor alles wat te maken heeft met het speuren met jouw hond. Dit is voor bijvoorbeeld het IPO of FHN speuren, maar ook voor het populaire praktijkspeuren of reddingshonden speuren. Daarnaast verkopen wij ook handige tuigen en lijnen voor detectie.

Wij zijn deze webshop begonnen sinds 2018 omdat wij een webshop wilden die alle spullen in 1 keer verkoopt voor speuren. Daarnaast kunnen nu klanten van Kynero gemakkelijk zien welke producten wij verkopen. Sinds 2006 is Danitsja bezig met speuren en wil graag zoveel mogelijk mensen plezier laten belezen aan deze veelzijdige sport. Voor cursussen detectie training en speuren kan je terecht bij www.kynero.nl. Via haar eigen hondenschool geeft Danitsja daar cursussen.

Kijk op onze website rond voor al onze producten. Staat een product er niet tussen? Mail ons dan gerust. Ook kan je ons een bericht sturen als je interesse hebt om de producten in onze webshop te verkopen.

Maak kennis met ons!

Danitsja Klok

Danitsja Klok

Eigenaar
Jaap Klok

Jaap Klok

Website beheer